Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. Daarnaast is het van belang dat er uitgelegd wordt wat de vorderingen zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites/apps. Sinds 23 september 2019 geldt de wettelijke verplichting voor nieuwe websites die na 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Hieronder valt ook de website van Wij zijn Bob.

Overheidsstandaard WCAG

De website van Wij zijn Bob voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau A en AA, maar de eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen!

Contact

Heb je een vraag of opmerking over digitoegankelijkheid? Of loop je zelf tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Stuur dan een mail naar info@wijzijnbob.nl. Wij helpen je graag!