De campagne ‘Wij zijn BOB’ is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel. De campagne wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Responsible Young Drivers (RYD), Veilig Verkeer Nederland (VVN), communicatiebureau Keijzer en verkeerskundig bureau XTNT.

Beheer

Deze website van Wij zijn BOB, www.wijzijnbob.nl, is in beheer van Keijzer B.V. Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. De genoemde punten hieronder zijn van toepassing op de website. Keijzer B.V. zal de inhoud van de website regelmatig bijwerken of onderdelen toevoegen. Het bedrijf is daarentegen niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolkomenheden in de content van de website.

Wijzigingen en aansprakelijkheid

Ieder gewenst moment heeft Keijzer B.V. het recht om content te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. Keijzer B.V. is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade: veroorzaakt door de website, voortkomend uit het gebruik van de website, volgend uit de onmogelijkheid (een van de pagina’s van) de website te kunnen raadplegen en in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website. Keijzer B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en andere bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

Toestemming

Uit de tekst, foto’s, films of grafische voorstellingen in deze website mag niks worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder dat Keijzer B.V. hier (schriftelijke) toestemming voor heeft gegeven.

Stopzetten

Keijzer B.V. heeft het recht de website in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel stop te zetten. Keijzer B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) ten gevolge van het stopzetten van de website.